Strandbewaking

Taken van Strandreddingsbrigade Westerschouwen

Het voorkomen van verdrinkingsongevallen is natuurlijk de belangrijkste taak van een reddingsbrigade. Dat is lang niet het enige waar een reddingsbrigade zich mee bezig houdt. In het algemeen kun je zeggen dat strandwachten proberen de veiligheid van alle strand- en waterrecreanten te waarborgen. Het is dan ook moeilijk een precieze taakomschrijving op te geven. Om toch een beetje inzicht te geven in de verschillende taken, worden hier de meest voorkomende werkzaamheden genoemd en toegelicht.

Voorkomen van en ingrijpen bij (dreigende) verdrinkingsongevallen:

Dit is de kern van ons werk. De beste methode om verdrinking te voorkomen, is het opsporen van gevaarlijke situaties. Daarom wordt er veel gepatrouilleerd, zowel lopend, rijdend als varend. Drijven mensen niet te ver af, bevinden ze zich niet te dicht bij paalhoofden, houden mensen op zandbanken rekening met het getij, enz. We waarschuwen recreanten en geven voorlichting en adviezen. Vanuit de reddingsposten wordt ook toezicht gehouden. Ondanks deze maatregelen kunnen we helaas niet alles voorkomen, daarom is het ook belangrijk dat badgasten alert blijven op de gevaren van de zee. Bij oorzaken van verdrinking moet je denken aan recreanten die niet kunnen zwemmen en toch het water ingaan, kinderen waar niet goed op wordt gelet, plotseling ontstane gevaarlijke stromingen en onwel-wordingen in het water. Als reddingsbrigade probeer je dan zo snel mogelijk ter plaatse te komen, om erger te voorkomen en eerste hulp te verlenen.

Een lijn redding

Het doen en co├Ârdineren van zoekacties:

Veel zoekacties zijn gericht op het zoeken naar vermiste kinderen of het vinden van hun ouders. Op een druk strand verliezen ouders hen al snel uit het oog. Wanneer ouders ze niet kunnen vinden en alarm slaan, wordt de reddingsbrigade te hulp geroepen. Op een drukke dag zijn er per post al snel tien van dergelijke acties. Andere zoekacties richten zich op vermiste surfers of zwemmers. Ook dan spoedt de reddingsbrigade zich naar de ongevalplaats. De melding wordt geverifieerd en een zoekpatroon uitgezet. Ook komt het voor dat de SRB assistentie bij zoekacties verleend aan andere reddingsbrigades en/of Kustwacht.

Verlenen van EHBO:

Veelal komen recreanten naar de reddingspost met allerlei kleine verwondingen. Het behandelen van insecten- en kwallenbeten, kleine snij- en schaafwonden vormen de meest voorkomende EHBO-werkzaamheden. Echter komen ook verwondingen, zoals verstuikingen/kneuzingen en botbreuken regelmatig voor. Daarnaast is het vooral op warme dagen druk met hitte-bevangingen. Soms moet de SRB ook in actie komen voor mensen met hartklachten. Bij dergelijke 'zwaardere' EHBO-gevallen worden patrouilles naar de ongevalplaats gestuurd en indien noodzakelijk deskundige hulpdiensten ingeschakeld.

Geven van informatie

Recreanten vragen om allerlei informatie met betrekking tot het getij, temperatuur van lucht en water. Daarnaast informeren we mensen over de strandregels en mogelijke gevaren die de zee met zich meebrengt. Daar er zich onder de toeristen veel vakantiegangers bevinden, wordt er ook vaak gevraagd naar de locatie van campings en activiteiten.

Signaleren van vervuiling:

Wanneer er op het strand of op het water sporen van vervuiling of dode dieren gevonden worden, wordt dit door de reddingsbrigade gemeld aan de desbetreffende instantie. Het kan dan gaan om Gemeente, Rijkswaterstaat, EHBZ, vogelopvang etc.

Aangesloten bij