Contact Deutsch English

Het werk van de reddingsbrigade

Het werk van de reddingsbrigade

Het werk van de reddingsbrigade


Het voorkomen van verdrinkingsongevallen is natuurlijk de belangrijkste taak van een reddingsbrigade. Maar dat is lang niet het enige waar de lifeguards zich mee bezig houden. In het algemeen kun je zeggen dat de lifeguards proberen de veiligheid van alle strand- en waterrecreanten te waarborgen. Het is dan ook moeilijk een precieze taakomschrijving op te geven. Om toch een beetje inzicht te geven in de verschillende taken, worden hier de meest voorkomende werkzaamheden genoemd en toegelicht.

Voorkomen van en verdrinking:

Voorkomen van verdrinking is de kern van ons werk. De beste methode om verdrinking te voorkomen, is het opsporen van gevaarlijke situaties. Daarom wordt er veel gepatrouilleerd; zowel lopend, rijdend als varend. Drijven mensen niet te ver af, bevinden ze zich niet te dicht bij paalhoofden, houden mensen op zandbanken rekening met het getij, enzovoort. We waarschuwen recreanten en geven voorlichting en adviezen. Vanuit de reddingsposten en op aangewezen stukken strand wordt ook toezicht gehouden. Ondanks deze maatregelen is niet alles te voorkomen, daarom is het ook belangrijk dat badgasten alert blijven op de gevaren van de zee. Meer over de gevaren van de zee is te vinden bij 'ken de gevaren'.

Eerste hulp bij ongelukken:

Veelal komen recreanten naar de reddingspost met allerlei kleine verwondingen. Het behandelen van insecten- en kwallenbeten, kleine snij- en schaafwonden vormen de meest voorkomende EHBO-werkzaamheden. Soms gaat het echter om zwaardere letstels. Daarnaast is het vooral op warme dagen druk met hitte-bevangingen. Soms moet de SRB ook in actie komen voor mensen met hartklachten. Bij dergelijke 'zwaardere' EHBO-gevallen worden patrouilles naar de ongevalplaats gestuurd en indien noodzakelijk deskundige hulpdiensten ingeschakeld. Als iemand op het strand 112 belt, ondersteunen we de hulpdiensten met de localisatie van het slachtoffer, transport van hulpverleners en het vrijmaken van rijroutes en duinovergangen.

Zoekacties:

Veel zoekacties zijn gericht op het zoeken naar vermiste kinderen of het vinden van hun ouders. Op een druk strand verliezen ouders hen al snel uit het oog. Wanneer ouders ze niet kunnen vinden en alarm slaan, wordt de reddingsbrigade te hulp geroepen. Op drukke stranddagen raken is het strand onoverzichtelijk: dat merken we aan het aantal kwijtgeraakte kindjes. Andere zoekacties richten zich op vermiste surfers of zwemmers. Ook dan spoedt de reddingsbrigade zich naar de ongevalplaats. De melding wordt geverifieerd en aan de hand van wind en stroming wordt een zoekpatroon uitgezet. Ook komt het voor dat de SRB assistentie bij zoekacties verleent aan andere reddingsbrigades en/of Kustwacht.

Gastheerschap

Recreanten vragen om allerlei informatie met betrekking tot het getij, temperatuur van lucht en water. Daarnaast informeren we mensen over de strandregels en mogelijke gevaren die de zee met zich meebrengt. Daar er zich onder de toeristen veel vakantiegangers bevinden, wordt er ook vaak gevraagd naar de locatie van campings en activiteiten.

Vervuiling en hulp aan dieren:

Wanneer er op het strand of op het water sporen van vervuiling of gewonde of dode dieren gevonden worden, wordt dit door de reddingsbrigade gemeld aan de desbetreffende instantie. Het kan dan gaan om Gemeente, Rijkswaterstaat, EHBZ, vogelopvang etc.

slim naar
het strand
lifeguard
worden?
contact
opnemen
Weer

het weer 27-10


Water

Getij & temperatuur 27-10

7 graden

Hoog water

uur
uur
Laag water

uur
uur