Hier vindt u alle relevante gegevens met betrekking tot de tot algemeen nut beoogde instelling (ANBI) aanstelling van de Vereniging Strandreddingsbrigade Westerschouwen. Voor de actuele jaarrekening en jaarverslag wordt u doorverwezen naar de beschikbare bijlagen.

Naam van de instelling
Strandreddingsbrigade Westerschouwen

Doelstelling
Citaat van artikel 3 uit de statuten van de Strandreddingsbrigade Westerschouwen:
‘De vereniging heeft ten doel hulp te verlenen aan drenkelingen en het voorkomen van waterongevallen.’

Deze diensten worden verleend in het kustgebied van circa 21 km vanaf de Oosterscheldekering tot aan de Brouwersdam. Noemenswaardige nevenwerkzaamheden van de vereniging zijn het opvangen van EHBO ongevallen en hulp verlenen aan vermissingen dan wel vondelingen in het bovengenoemde kustgebied.

Hoofdlijnen beleidsplan
De doelstelling wordt uitgevoerd door middel van een preventieve bewaking van het betreffende kustgebied. Vanuit hierboven genoemende reddingsposten worden tijdens de op de site www.strandreddingsbrigade.nl aangegeven openingstijden vaar-, loop- en rijpatrouilles uitgezonden ter bewaking van het gebied. Uit de waarnemingen van deze patrouilles en uit meldingen van badgasten, strandtenten of de meldkamer worden eventuele inzetten opgestart.

De bemanning van de reddingsposten word op iedere post aangestuurd door een eigen kader bestaande uit ervaren (senior) Lifeguards. De kaders worden op hun beurt aangestuurd door het bestuurslid operationele zaken.

Om de doelstelling en daarmee de veiligheid van het strandbezoek te waarborgen, streeft de Strandreddingsbrigade Westerschouwen ondanks het vrijwillige karakter van de vereniging naar een professionele bewaking. Dit wordt gerealiseerd door middel van input vanuit de leden en een reeks van diverse opleidingen (intern en extern). Tevens is er contact met derden om kennis en ervaring uit de wisselen.

Lees hier het beleidsplan 2023-2026

Adres 
De Strandreddingsbrigade Westerschouwen heeft in principe geen concreet vast adres. Zo heeft de vereniging 4 posten, een opslagplaats en een afwijkend correspondentieadres. Hieronder zijn de relevante gegevens vernoemd.

 • Correspondentieadres
  Strandreddingsbrigade Westerschouwen
  De Roterij 25b
  4328 BB Burgh-Haamstede
 • Post Westenschouwen, gelegen aan strandovergang ‘De Rotonde’.
  Telefoon 0111-651913
 • Post Jan van Renesseweg, gelegen aan strandovergang ‘Jan van Renesseweg’.
  Telefoon 0111-461762
 • Post Scharendijke, gelegen aan strandovergang ‘Scharendijke’.
  Telefoon 0111-417800
 • De opslag van de Strandreddingsbrigade Westerschouwen in Haamstede

Nummer Kamer van Koophandel: 40311019
Nummer RSIN: 90.12.539

Samenstelling bestuur

VoorzitterArjen Venemavoorzitter @strandreddingsbrigade.nl 
SecretarisRafael Gubbelssecretaris @strandreddingsbrigade.nl
PenningmeesterAlex Andewegpenningmeester @strandreddingsbrigade.nl
Algemeen bestuurslid –
Portefeuillehouder Materiaal
Jesse van Meggelenmateriaal @strandreddingsbrigade.nl
Algemeen bestuurslidCris Amendecris.amende @strandreddingsbrigade.nl
Algemeen bestuurslid –
Portefeuillehouder Operationeel
Alex Hooftoperationeel @strandreddingsbrigade.nl
 Algemeen bestuurslidEddy van Wellpr @strandreddingsbrigade.nl

Het beloningsbeleid

De Strandreddingsbrigade Westerschouwen bestaat uitsluitend uit vrijwilligers. Derhalve ontvangen de leden van de vereniging uitsluitend een vergoeding naar aanleiding van het aantal draaidagen, het opleidingsniveau en eventuele neventaken binnen de vereniging. Onderstaand treft u een concreet overzicht

Vergoedingen op basis van diploma:

Vergoeding per dag:

(verlengd)Aspirant of lid zonder EHBO-diploma

€ 20,-

junior lifeguard

€ 25,-

Lifeguard Beach

€ 30,-

Senior Lifeguard

€ 35,-

Toevoegingen:

Bedrag

Kaderlid

+ €5,- per draaidag

Strandvlakcommandant

€250,- per jaar

Bestuur

€ 750,- per jaar